Vandaag:

De Volle Evangelie Gemeenschap 'Vaste Burcht' is een gemeente van Christenen uit Rotterdam en omgeving. Wij geloven dat Jezus naar de aarde kwam om de mensheid te verlossen van de macht van de zonde. Vanuit dat geloof hebben wij ons als doel gesteld om samen met iedereen die Jezus Christus zoekt te groeien in het lichaam van Christus en om van daar uit het evangelie aan de wereld te verkondigen.

Wij trachten ons doel te bereiken door:

Ons kerkgebouw

Ons kerkgebouw

Actueel

Sprekers

Bidstonden
Elke woensdagavond in de oneven weken, aanvang 20:00 uur.


Activiteiten

Inloopochtenden
Voor een kopje koffie, een luisterend oor of een goed gesprek.
Elke vrijdagmorgen
van 10.00 tot 12.00 uur.

 

Op de gevel vindt u de tekst uit Johannes 6: 47 waarin Jezus zegt:

Die in Mij gelooft heeft eeuwig leven

Geloven vraagt om bekering. In de Bijbelse zin gaat het altijd om bekering tot God.
Naar mijzelf en naar de mensen toe houdt dat een andere levenswandel in.
Dat wordt uitgelegd in deze korte Bijbelstudie.

Jezus houdt van ieder mens.

Kom op zondag naar onze samenkomst en luister
naar de blijde boodschap die uw leven totaal kan veranderen.

Voor verdere inlichtingen kunt u mailen naar:
Mailformulier

Laatste Update:

 

 

!!! Nieuw !!! Tot Uw Dienst
 
Aansprekende boodschap
Muziek & Zang
Gezelligheid

 
Wanneer is dat?
Elke laatste vrijdagvond van de maand
Aanvang 19:30 uur, inloop 10:00 uur.
 
Waar is dat?
Vaste Burcht,
Van Swietenlaan 1, Rotterdam
Vlakbij Zuidplein,
(Achter het Zuidpleintheater)

 
        Klik of tik