Bijbelstudieavonden in de Vaste Burcht
in samenwerking met Stichting Exodus

Seizoen 2019 - 2020

Deze bijeenkomsten worden gehouden in de Vaste Burcht, Van Swietenlaan 1,
en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Aanvang 19.30 uur.
Plaats en aanvangstijd zijn 'tenzij anders vermeld.'

Voorlopig stopgezet
Datum: Spreker:  Onderwerp:
2019:
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december
2020:
7 januari
21 januari
4 februari
18 februari
3 maart
17 maart
31 maart
14 april
28 april
   
C. Kruijf
   
Fundamentencursus
Onderwerpen:
  1. Stappen tot vrede met God
  2. De Bijbel het Woord van God
  3. Aanbidding en gebed
  4. Wie is God
  5. Heiligmaking
  6. De waterdoop: Hoe? Wanneer? Waarom?
  7. De Heilige Geest
  8. Gods plan ter genezing van ons lichaam
  9. Stille tijd
  10. De strijd in de hemelse gewesten
  11. Het Avondmaal
  12. De toekomst
  13. Gods plan voor voorspoed
  14. Getuigen en harten winnen
Voorlopig stopgezet
Mits de omstandigheden dit toelaten wordt er in september weer begonnen met de bijbelstudies