Bijbelstudieavonden in de Vaste Burcht
in samenwerking met Stichting Exodus

Seizoen 2017 - 2018

Deze bijeenkomsten worden gehouden in de Vaste Burcht, Van Swietenlaan 1,
en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Aanvang 19.30 uur.
Plaats en aanvangstijd zijn 'tenzij anders vermeld.'

Datum: Spreker:  Onderwerp:
2017:
3 oktober
17 oktober
31 oktober
14 november
28 november
12 december
2018:
9 januari
23 januari
   
C. Kruijf
   
Het Bijbelboek Openbaring
2018:
6 februari
20 februari
6 maart
20 maart
3 april
17 april
1 mei
   
J. van Seventer
   
De brief aan de Efeziërs