Bijbelstudieavonden in de Vaste Burcht
in samenwerking met Stichting Exodus

Seizoen 2022 - 2023

Deze bijeenkomsten worden gehouden in de Vaste Burcht, Van Swietenlaan 1,
en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Aanvang: 19.30 uur.
Plaats en aanvangstijd zijn 'tenzij anders vermeld.'

Datum: Spreker:  Onderwerp:
2022:
6 september
20 september
4 oktober
18 oktober
1 november
15 november
29 november
13 december
27 december
2023:
10 januari
24 januari
7 februari
21 februari
7 maart
21 maart
4 april
18 april
2 mei
16 mei
   
C. Kruijf
   
Het Bijbelboek Openbaring
Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere:
* Het oordeel over Babylon
* Jeruzalem, brandpunt in de eindtijd
* Duizendjarig vrederijk
* Satan losgelaten
* De slang geketend
* De grote witte troon
* Nieuwe hemel en een nieuwe aarde
* De bruid, de vrouw van het Lam
* De Gouden stad met parelen poorten
* De eeuwigheid
* Amen, kom Here Jezus