Bijbelstudieavonden in de Vaste Burcht
in samenwerking met Stichting Exodus

Seizoen 2021 - 2022

Deze bijeenkomsten worden gehouden in de Vaste Burcht, Van Swietenlaan 1,
en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Aanvang: 19.30 uur.
Plaats en aanvangstijd zijn 'tenzij anders vermeld.'

Datum: Spreker:  Onderwerp:
2021:
7 september
21 september
5 oktober
19 oktober
2 november
16 november
2022:
11 januari
25 januari
8 februari
15 februari
8 maart
22 maart
5 april
19 april
3 mei
17 mei
31 mei
Vakantie-stop
6 september
20 september
4 oktober
18 oktober
1 november
15 november
29 november
13 december
27 december
   
C. Kruijf
   
Het Bijbelboek Openbaring
Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere:
* Het oordeel over Babylon
* Jeruzalem, brandpunt in de eindtijd
* Duizendjarig vrederijk
* Satan losgelaten
* De slang geketend
* De grote witte troon
* Nieuwe hemel en een nieuwe aarde
* De bruid, de vrouw van het Lam
* De Gouden stad met parelen poorten
* De eeuwigheid
* Amen, kom Here Jezus
Zomer 2022:
2 juli
9 juli
16 juli
23 juli
30 juli
6 augustus
13 augustus
   
C. Kruijf
   
De kracht van de Heilige Geest in uw leven
* Weergave van de DRIEEENHEID in de bijbel.
* Werken van de GEEST.
* De HEILIGE GEEST als persoon.
* Sinds wanneer is de HEILIGE GEEST in de Wereld?
* Waarom hebben wij de HEILIGE GEEST nodig?
* Welke taken heeft de HEILIGE GEEST?
* De vrucht van de HEILIGE GEEST.
* Negen genadegaven.
* Negen motivatiegaven.
* Vijfvoudige bedieningsgaven.
* Vele gaven één GEEST.
* De doop in de HEILIGE GEEST.
* Meer dan overwinnaars.