Op deze bladzijde vindt u geluidsopnamen van een aantal preken die in de zondagmorgendienst zijn gehouden.
Nieuwe opnamen worden met onregelmatige tussenpozen toegevoegd. Laatste update: 25-04-2018

Spreker:  Onderwerp:   
Jan van Seventer  Kolossenzen 3 : 12-17  Zondag van de Marathon  luisteren 
Jan van Seventer  2 Korintiërs 4 : 1 -- 5 : 1  luisteren 
Jan van Seventer  Kolossenzen 2 : 16-23  luisteren 
Jan van Seventer  Johannes 11: 1-16 en 39-44  'Plotseling'  luisteren 
Jan van Seventer  Openbaring 10 en Zacharia 11  luisteren 
Ron Kosten  Hebreeën 11: 23-26  luisteren 
Jan van Seventer  Psalm 113  luisteren 
Jan van Seventer  Johannes 4: 1-26  luisteren