De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

Wie schreef de Bijbel?

Van veel van de Bijbelboeken is de schrijver bekend, bijvoorbeeld de evangeliën en de brieven van Paulus. In andere boeken is de hand van meerdere schrijvers te herkennen. Het gaat hier voornamelijk om boeken uit het Oude Testament.

Alle mensen die de woorden hebben opgeschreven die wij nu in de Bijbel kunnen lezen hebben één ding gemeen:

Zij zijn geïnspireerd door Gods Geest.

… want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

Schrijver, inkt en papier

De Bijbel is een afgesloten geheel. Er behoren alleen geïnspireerde boeken toe.

Van de boeken waaruit de Bijbel bestaat is op concilies (kerkvergaderingen) van rond 400 na Christus geoordeeld dat deze Goddelijk Gezag hebben. Na deze tijd is er aan de Bijbel niets meer toegevoegd of weggedaan.

De Bijbel is geschreven over een periode van ongeveer 1500 jaar.
Tussen de tijden van het Oude en het Nieuwe Testament zit een periode van ongeveer 400 jaar.

Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws; het Nieuwe Testament is in het Grieks.

De Bijbel is in vele talen vertaald. Er zijn meerdere vertalingen in het Nederlands, waaronder:

  • De Statenvertaling. Deze is na de Reformatie gemaakt in opdracht van de Staten van Holland (1618-1619).
  • De Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze dateert van 1951.
  • Het Boek. Dit is geen echte vertaling uit de grondtekst, maar een zg. "parafrase". De tekst is in hedendaags Nederlands gezet op basis van andere Bijbelvertalingen (1988).
  • De Nieuwe Bijbelvertaling (2004). De teksten op deze internet site zijn, tenzij anders aangegeven, aan deze vertaling ontleend.
  • De meest recente is de Herziene Statenvertaling (2010).

 

‹‹ terug