De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?

Lees eerst: Handelingen 8 vers 26 t.m. 40.

In dit bijbelgedeelte wordt een belangrijke vraag gesteld (vers 36):

Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?

Filippus, een man die door de Heer gebruikt wordt voor een opwekking in Samaria, wordt door de Here uit dat geweldige werk gehaald om een eenzame weg op te gaan; de weg van Jeruzalem naar Gaza. Op deze weg ontmoet hij een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië. In feite is hij de minister van financiën.
De man leest hardop uit de boekrol van de profeet Jesaja. Hij is er kennelijk erg door getroffen, alleen begrijpt hij niet waarop de tekst betrekking heeft.

Aan de hand van dit bijbelgedeelte predikt Filippus het evangelie van de Here Jezus Christus.

In de ontmoeting die Filippus en de minister met elkaar hebben wordt de minister zo aangesproken en overtuigd dat hij niets liever wil dan de Here Jezus van harte liefhebben en volgen. De minister wil, als hij deze beslissing heeft genomen, zich laten dopen. Hij zegt:

"Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?"

Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?

Uit de rest van het verhaal blijkt dat er voor de minister niets op tegen was. Filippus doopte hem. De minister vervolgt zijn weg met blijdschap.

Deze Ethiopiër stelde een heel belangrijke vraag die wij onszelf ook moeten stellen:

"Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?"

Er kunnen inderdaad dingen zijn die je kunnen tegenhouden om te worden gedoopt. Dat is al eerder gezegd in deze serie bijbelstudies, maar voor de volledigheid wordt het hier nog eens herhaald:

 1. Je hebt nog geen beslissing genomen om de Here Jezus te volgen.

  De absolute voorwaarde om je te laten dopen is dat je een besluit hebt genomen om de Here Jezus te gaan volgen. Je erkent hem als jouw Heer en verlosser. Je weet dat je zijn eigendom bent.

 2. Je hebt wel een besluit genomen om de Here Jezus te volgen, maar je wilt ook nog dingen doen waaruit blijkt dat het geen échte beslissing is.

  Het kan gebeuren dat je in een samenkomst of een tienerbijeenkomst besluit: "Ja, ik wil de Heer volgen." Maar als je dan weer bij je vrienden en vriendinnen bent denk je: "Ja, maar ik wil omgaan met die-en-die, naar de disco en naar concerten van die band, verkering hebben met die jongen of dat meisje. Wat zij doen gaat wel in tegen wat Jezus wil, maar dit is mij allemaal zo lief dat ik het toch maar doe..." Met andere woorden: Je staat open voor van alles en nog wat.
  Als je echt de Here Jezus wilt volgen dan is het je eerste verlangen om tot eer van Hem te zijn. Je brengt al je verlangens bij Hem. Hij zal je dan zo leiden dat je dáár bent waar Hij wil dat je zult zijn.

 3. Je wilt er niet voor uitkomen dat je de Here Jezus wilt volgen.

  De doop zoals wij die kennen in de Bijbel is een openbare belijdenis van het volgen van Jezus Christus. Mensen die zich lieten dopen wilden iedereen, vriend of vijand, tonen: "Ik heb besloten om Jezus te volgen". Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1 vers 16a:
   
  Voor dit evangelie schaam ik mij niet,
  want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, …

   
  Natuurlijk was dat voor hen ook niet gemakkelijk. Veel mensen begrijpen niet wat je doet. Toch is het een heel belangrijke zaak te tonen wie je bent en wat je doet. Zie bijvoorbeeld: Romeinen 10 vers 9 t.m. 11.

Okk dit is al eerder gezegd:

Er zijn mensen die ook belemmeringen aanvoeren die eigenlijk geen belemmeringen zijn:

 • Ik ben nog te jong.
 • Ik weet er nog niet alles van.

De Bijbel spreekt nergens over de leeftijd die nodig is om je te laten dopen. Ook is het niet strikt noodzakelijk om er alles van te weten. Het is wel fijn om er veel van te weten. Vandaar deze Bijbelstudie.

Het is wel belangrijk dat je voor jezelf vaststelt
dat de echte belemmeringen er niet meer zijn.

Bij de minister uit Ethiopië was er niets op tegen dat hij gedoopt zou worden.

Je wilt je laten dopen?

Onderzoek dan ook biddend of er niets op tegen is dat je die stap neemt!

 

‹‹ terug