Van Swietenlaan 1
3083 DR Rotterdam

Kaart en Routeplanner

VEG Vaste Burcht
Van Swietenlaan 3a
3083 DR ROTTERDAM

Mail ons via het algemene e-mailadres

Mailformulier

Mailformulier

ING: 507777 t.n.v. VEG Vaste Burcht, Rotterdam
IBAN: NL56 INGB 0000 50 7777
BIC: INGB NL2A

De VEG Vaste Burcht is aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

ANBI-portaal van de VPE