De "Vaste Burcht" gemeente is van oudsher een zendingsgemeente. Velen zijn uitgegaan, gehoorzaam aan Jezus' opdracht:

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen"
(Mattheüs 28 : 19a)

Mensen die Jezus nog niet kennen vind je zowel in je eigen straat als aan de andere kant van de wereld. Werkers vanuit onze gemeente zijn zowel actief in de regio Rotterdam als in het buitenland.

 
Op zaterdagavond worden door Stichting Exodus evangelisatiediensten gehouden. Deze vinden plaats in ons gebouw aan de Van Swietenlaan 1 in Rotterdam en beginnen gewoonlijk om 19.30 uur.

Stichting Hand is een zelfstandige interkerkelijke zendingsorganisatie, die praktische steun geeft aan iedere zendeling die het Woord van God predikt. Hierbij kan gedacht worden aan auto's, computers, kleding, verscheping van goederen, enz.
Stichting Hand werkt hoofdzakelijk vanuit Strijen, dichtbij Rotterdam. Er is een grote garage, een timmerwerkplaats, een computerafdeling, een kantoor en huizen voor de werkers.

Van de zendelingen in het buitenland noemen we hier:

Maartje Rinkema Maartje woont in Wolverhampton, een stad in de buurt van Birmingham, in Engeland. Zij doet gemeente-opbouw werk in een gemeente van immigranten met een hindoe-achtergrond.

Hermien Verhage Na jarenlang in Liberia actief te zijn geweest onder de Bassa-stam is Hermien nu terug in Nederland.
In Liberia heeft Hermien veel gewerkt met kinderen die zij bereikte met zondagsschool werk. Daarnaast verzorgde zij trainingen voor werkers in de plaatselijke gemeenten en was zij betrokken bij radio-uitzendingen in de Bassa-taal.
Ook vertaalde zij christelijke lectuur voor kinderen en volwassenen in het Bassa, waaronder een kinderbijbel. Dit vertaalwerk zet zij vanuit Nederland voort.

René en Hilde Nieuwburg Leven, luisteren en liefhebben in een arbeidersbuurt van de stad Gijón in Noord Spanje. René en Hilde hebben als doel het vormen van eenvoudig reproduceerbare Christelijke gemeenschappen door spontaan getuigenis en op gepaste wijze uitstrekken naar de naaste.

Gerrit en Karen de Jongh Gerrit en Karen wonen in Mechelen in België. Voor de Belgische Evangelische Zending doet Gerrit allelei ondersteunend werk zoals onderhoud en verbouwing van gebouwen.
Ze organiseren regelmatig zendingsreizen naar Oost-Europa om mensen te helpen en te evangeliseren.
Daarnaast zijn ze actief bij Stichting Hand.

Jaap en Suze de Bruine Na jaren actief geweest te zijn in gemeenteopbouw richten zij zich nu op het opzetten van het project "Adulam", een retraiteoord. Suze is actief in de vrouwenbeweging "Women Aglow".

 

De informatie op deze pagina is bewust heel beknopt gehouden. Als u meer wilt weten over onze zendings-activiteiten kunt u een e-mail sturen ter attentie van het secretariaat van de Zendings­commissie.