Dit betreft de informatie op deze website.

Deze website is gemaakt en is bedoeld als presentatie op internet, van de Volle Evangelie Gemeenschap 'Vaste Burcht' te Rotterdam-Zuid.

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld. Op het moment van publiceren is deze juist. Indien u onjuistheden aantreft wordt u verzocht die te melden aan de webmaster. Indien nodig worden ze gecorrigeerd.

Wij gaan echter via deze website niet in dicussie over de inhoud van onze geloofsbelijdenis of andere zaken van geestelijke strekking. Daarvoor gelieve u contact op te nemen met de leiding van de VEG 'Vaste Burcht'.

Dit betreft alle externe links op deze website.

Wij geven geen enkele garantie omtrent het correct functioneren van welke website dan ook, die vanaf deze website is gelinkt. Dat geldt voor willekeurig welke omgeving.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan of zou kunnen (zijn) ontstaan door het volgen van een hyperlink vanaf deze website.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die kan verschijnen bij het volgen van de hyperlinks die op deze website zijn gepubliceerd. Tijdens het plaatsen van een hyperlink leidt deze naar de gewenste internetpagina en functioneert die correct.

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op een gelinkte website nog steeds beschikbaar is, omdat wij geen controle hebben over de informatie op die websites.

Het volgen van hyperlinks gebeurt dus geheel op eigen risico!

Als u onregelmatigheden in een gelinkte site opmerkt (bijv. ongewenste inhoud, bevat/verspreidt malware, enz.) wordt u verzocht dat te melden aan de webmaster. Indien nodig wordt de betreffende hyperlink verwijderd of gecorrigeerd.