Op deze plaats vindt u een zevental Bijbelstudies.
U kunt deze online lezen of downloaden in .PDF-formaat.

1. De Bijbel, het Woord van God.
Online lezenDownload PDF

2. Bekering.
Online lezenDownload PDF

3. Wedergeboorte.
Online lezenDownload PDF

4. Doop.
Online lezenDownload PDF

5. Heilig zijn en Heilig worden.
Online lezenDownload PDF
Over de Heiligheid van God en de Heiligmaking
van de Christen.

6. Gedachten over Heiligheid.
Online lezenDownload PDF
Over de Heiligheid van God, de Gemeente
en de Christen.

7. Bidden: een manier van Leven.
Online lezenDownload PDF

In de Bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV), © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. U kunt de teksten online mee-lezen op www.debijbel.nl. Maak daar zonodig een gratis account aan.

 

Om PDF-bestanden te downloaden klikt u met de rechtermuisknop op de link. Uit het menu dat verschijnt kiest u het item waarmee u de link / koppeling / doel kunt opslaan op uw PC.

In de Vaste Burcht worden regelmatig Bijbelstudies gehouden, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn.
Data en onderwerpen.