Bijbelstudieavonden in de Vaste Burcht
in samenwerking met Stichting Exodus

Seizoen 2023 - 2024

Deze bijeenkomsten worden gehouden in de Vaste Burcht, Van Swietenlaan 1,
en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Aanvang: 19.30 uur.
Plaats en aanvangstijd zijn 'tenzij anders vermeld.'

Datum: Spreker:  Onderwerp:
2023:
5 september
19 september
3 oktober
17 oktober
31 oktober
14 november
28 november
12 december
2024:
9 januari
23 januari
6 februari
   
C. Kruijf
   
Het Bijbelboek Openbaring
Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere:
* Het oordeel over Babylon
* Jeruzalem, brandpunt in de eindtijd
* Duizendjarig vrederijk
* Satan losgelaten
* De slang geketend
* De grote witte troon
* Nieuwe hemel en een nieuwe aarde
* De bruid, de vrouw van het Lam
* De Gouden stad met parelen poorten
* De eeuwigheid
* Amen, kom Here Jezus
De Bijbelstudies over het Bijbelboek Openbaring zijn tot nader order opgeschort.