De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

Het icoontje betekent dat de blauw gekleurde tekst een link is naar aanvullende informatie.

De Bijbel, het Woord van God

De Bijbel is een geestelijk boek waarin heel veel mensen hun troost en leiding hebben gevonden, de eeuwen door.

Het is het boek dat verboden en verbrand is maar het is steeds door alle eeuwen heen bewaard gebleven, omdat het beschermd is en wordt door de Schrijver zelf, die niet veranderd is en niet veranderen zal.

De Bijbel is een geestelijk boek.

God heeft ons de Bijbel gegeven om ons de weg tot verlossing te laten zien en om ons te leren hoe wij voor Hem kunnen leven. Om dit te kunnen begrijpen moet je in de eerste plaats zelf geestelijk zijn, dat staat in 1 Korintiërs 2 vers 12 t.m. 14, en 2 Petrus 1 vers 20 en 21.

We moeten de Schrijver kennen, zodat het mogelijk is voor de mens de diepere betekenis van de Bijbel te leren begrijpen en te verstaan. Dat zegt de Bijbel in Romeinen 11 vers 33 t.m. 36.

Om de Schrijver te leren kennen en een geestelijk mens te worden, is het nodig jezelf te bekeren tot God. Daar over wordt uitleg gegeven in de studie over bekering.

Psalm 119 vers 105 zegt het zo:

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

In de tijd dat deze woorden werden opgeschreven kende men nog geen straatverlichting. Wie 's avonds de deur uit moest,lichtte zichzelf bij met een olielampje dat net voldoende licht gaf om de weg een paar stappen vooruit te verlichten.
Zo is het ook met de Bijbel. Gods woord is niet een schijnwerper die ons de hele omgeving laat zien, maar een lamp die ons pad verlicht in de nacht, ver genoeg om steeds een volgende stap te kunnen zetten.

Jezus zegt van zichzelf dat Hij het licht voor de wereld is, zie Johannes 8 vers 12b.

Loop dus niet vóór Jezus uit, want dan loop je het Licht in de weg en kijk je in het donker.
Blijf ook niet te ver achterop, want dan is het Licht te ver weg en zie je nog niet waar je loopt. Maar ga je levensweg vlak bij het Licht, in Jezus' voetstappen.

Zoals hiervoor al is opgemerkt moeten we de Schrijver van de Bijbel kennen om te begrijpen wat er bedoeld wordt. Voor alle tijden was God er. Hij heeft zijn Geest uitgestort over de mensen. De Heilige Geest spreekt door mensen en door engelen en God spreekt door Zijn woord.

De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God.

Het Woord van God is geschreven onder leiding van de Heilige Geest. Nogmaals: als ik ten diepste wil begrijpen wat er in de Bijbel staat dan zal ik eerst de Schrijver moeten leren kennen.

God en Christus leren kennen vraagt geloof. Wij moeten begrijpen dat wij door het geloof in Chrisus Heilig zijn. Dat betekent niet dat wij beter of slechter zijn dan anderen, maar dat wij anders zijn en dat wij een andere eindbestemming hebben.

Heilig zijn is: toegewijd aan God, apart gezet.

1 Petrus 1 vers 14 t.m. 16 toont de Bijbel als leidraad voor heiligheid.

De Bijbel is een heilig boek.

Om Gods woord goed te begrijpen moet de Bijbel dan ook in geloof worden gelezen.
Het kan echter niet alleen bij lezen blijven. Je kunt niet geloven en gewoon in je stoel blijven zitten, zie Jacobus 1 vers 22.

Wanneer wij dagelijks tijd vrij maken voor stille tijd, leren wij ook de stem van God te verstaan. Het zou anders kunnen zijn dat God zou kunnen zeggen: "Hij spreekt uren óver Mij, maar nog geen tien minuten mét Mij".
Geen enkel werk komt tot stand dan door gebed alleen. Wanneer we dagelijks een kwartier vrijmaken en wij lezen de Bijbel en dragen de dag op aan de Here, dan leren we ook de stem van de Here te verstaan.

Ontleend aan de fundamentencursus van de VEG Vaste Burcht,
bewerkt door Jan Levering en Ben Boukes.
versie februari 2014

 

‹‹ terug