De Jeugd Bijbel Groep (afgekort: JBG) is een groep jongeren met de leeftijd van 12-16 jaar.

Elke twee weken komen we samen tijdens de zondagochtend-dienst, in de benedenzaal. We bidden samen en denken na over een stukje uit de Bijbel

Uiteraard is er ook altijd ruimte voor gezelligheid en om elkaar beter te leren kennen. Soms worden er ook activiteiten georganiseerd naast de normale JBG samenkomsten, zoals een filmavond of een groepsuitje.

Het uiteindelijke doel is dat we samen de Heer Jezus Christus beter leren kennen.