Een van onze belangrijkste activiteiten is de kringavond. Deze vindt één keer in de twee weken plaats. Dit is de gelegenheid om andere gemeenteleden beter te leren kennen.
Op zo'n avond bespreken we een onderwerp. Daarnaast zingen we met elkaar en houden we een korte bidstond.

Een "Kring" is gebaseerd op het Nieuw-Testamentische model van Christenen in gemeenschappen.

De kring is gebouwd op het principe dat iedere christen een dienaar is en dat het werk van de bediening gedaan wordt door allen.

In overeenstemming met Efeze 4:11-16, heeft God voorzien in apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.
Dit betekent dat elke gelovige is toegerust om het werk van dienst of bediening te doen in de kringen. Het leven van de gemeente is in zijn kringen, niet in het gebouw. Ook al heeft zij een wekelijkse dienst, de nadruk ligt eigenlijk op de kringen.

Op kringen gebaseerde gemeenschappen steunen en helpen elkaar.

Aan alle belangrijke geestelijke noden van de mensen wordt in de kring voldaan. De kringen maken deel uit van het gemeente­model. Zij worden toegerust en bemoedigd om zich te vermenigvuldigen door het starten van nieuwe kringen.

De kringen zijn het fundamentele deel van de gemeenschap.

Waar en wanneer
De kringavonden (/-ochtenden) vallen in de oneven weken. Dit wordt aangegeven in het Weeknieuws.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan het secretariaat.